Detail karty

Orientační hra s geometrií

Autor: Hana Slípková
Hodnocení:
Předmět: Matematika, Cizí jazyky,
Trvání: 5 minut
Věk žáků: Předškolní věk, 1. třída, 2. - 3. třída, 4. - 5. třída,
Produkt: TOGlic, ASUS Edu Class,
Počet žáků: nerozhoduje
Pomůcky: PC / tablety / chytré telefony

Cíl

Zkuste si to

Ke správnému sestavení obrázku je nutné, aby žáci poslouchali instrukce učitele a řídili se jimi. Aktivita je vhodná pro procvičení orientace v prostoru. U nejmenších dětí v mateřském jazyce, u starších dětí lze využít v cizím jazyce.

Příprava

Přihlaste se na www.toglic.cz. Z úvodní obrazovky si zobrazte Aktivity - Průřezové aktivity - Obrázkové puzzle.

Připravte si několik obrázků, které budou obsahovat několik objektů pravidelně rozestoupených na ploše obrázku. Objekty volte podle toho, jaké téma právě probíráte.

Ukázka připraveného obrázku na procvičení geometrických tvarů

TIP: Pro přípravu takovýchto obrázků můžete využít libovolný grafický editor nebo program, na který jste zvyklí. Já používám prostě MS Powerpoint :-) Nakonec si udělám printscreen obrazovky s připravenou koláží. Pozor - objekty v obrázku musí být správně rozložené - aby pak při automatickém rozřezání obrázku (např. na 4 díly) byl každý objekt celý v jednom dílku.

V aktivitě Obrázkové puzzle si připravte novou sadu. Do pole obrázek vložte svůj připravený obrázek.

Můžete doplnit i text, který se žákům zobrazí po správném sestavení obrázku.

Nastavte, na kolik dílků se má obrázek nařezat. V tomto případě to budou 2 díly horizontálně a 2 díly vertikálně.

Tuto aktivitu si můžete vyzkoušet hned -  stačí si zobrazit připravenou sadu, kterou naleznete ve svém TOGlicu v dostupných sadách u aktivity Obrázkové puzzle (Geom. tvary a barvy)Připravenou sadu Geom. tvary a barvy si zobrazíte také přímo klepnutím na tlačítko ZKUSTE SI TO v úvodu této metodické karty.

Aktivitu pošlete přihlášeným žákům na jejich zařízení ze svého počítače, tabletu nebo třeba chytrého telefonu tak, aby žáci předem neviděli výsledný obrázek.

Průběh

Přihlaste své žáky do TOGlicu pomocí Vašeho PIN kódu a rozešlete na všechna žákovská zařízení připravenou aktivitu. Každý žák uvidí sadu nastříhaných dílů a pole, do kterého je má umístit.

V tomto případě lze obrázek složit několika způsoby a bez nápovědy učitele žák nepozná, která varianta je správná. Učitel proto musí žákům dávat návodné pokyny, např:

  • Žlutý kruh je v levém horním rohu.
  • Červený kruh je v pravém dolním rohu.
  • Čtverec je nalevo od červeného kruhu.

V angličtině budete pokyny zadávat anglicky, procvičit můžete i jiná slovíčka. Po úspěšném složení obrázku žák se žákovi zobrazí textová pochvala, kterou jste si připravili u obrázku.

Takto vidí a řeší aktivitu žák

 

Na svém učitelském zařízení průběžně kontrolujete, jak se žákům daří obrázky skládat. 

 

Alternativy

Aktivitu můžete žákům zaslat také jako domácí úkol. Instrukce, jak má složený obrázek vypadat, zapište do pole instrukcí.

Domácí úkol pak může vypadat takto - zkuste si ho vyřešit:

Vytvořeno: 18/2/2018 Poslední aktualizace: 10/4/2018