Detail karty

Make two words

Autor: Radim Kříž
Hodnocení:
Předmět: Cizí jazyky,
Trvání: 10 - 15 minut
Věk žáků: II. stupeň ZŠ,
Produkt: EduBase, TOGlic, ASUS Edu Class,
Počet žáků: ideálně 18, jinak nutno upravit sady slov
Pomůcky: tablety

Cíl

Zkuste si to

Naleznout chybějící části slov. Slova použít v anglické větě.

Příprava

Ve webovém rozhraní programu EduBase připravte sadu slov sestávající z několika trojic (Úvodní obrazovka / Aktivity / Práce se slovy / Slova a věty). Jeden úsek v každé trojici nahraďte tečkami (......) nebo podtržítkem (___) . Tento "skrytý" úsek nahrazuje písmena, která po doplnění dokončí první slovo a započnou slovo druhé. Např. ve trojici BLOU - ___ - CRET jsou skryta písmena SE (blouse, secret). DŮLEŽITÉ: Nastavte různá barevná pozadí vět.

Všechny vzorové sady jsou připraveny pro 18 žáků, tzn. obsahují 6 trojic. Při jiném počtu žáků je nezbytné sady poupravit. Vzorové sady naleznete v Slova a věty - Uložené sady - Dostupné sady - Angličtina -> Make two words 1A, 1B (2A, 2B).
 

Průběh

Učitel rozešle na tablety přihlášených žáků připravenou sadu. Žáci se seskupí do trojic podle barevného pozadí na svých tabletech. Úkolem každé trojice je najít chybějící písmena, která dokončí slovo první a započnou slovo druhé. Žáci nehledají pouze chybějící písmena ve své vlastní skupině, ale i u skupin ostatních barev. Na papír si průběžně zapisují poznámky.

Učitel může práci žáků omezit časovým limitem nebo pojmout činnost jako soutěžní aktivitu, kdy vítězem se stane ta skupina, která jako první odhalí všechna chybějící písmena.

Následně každá skupina vytvoří větu, ve které použije svá dvě slova.

Alternativy

Stejnou úlohu lze realizovat i jiným způsobem. Na tablety žáků odešlete slova, aniž byste skrývali prostřední úsek každé trojice. Tentokráte však nezadávejte různá barevná pozadí. Žáci se musí seskupit do trojic dle výše popsaného principu.

Vypracováno v rámci projektu Cloud je budoucnost vzdělávání - Reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0034
Vytvořeno: 30/8/2015 Poslední aktualizace: 11/4/2016